מס׳ רישיון מורחב 59037

הלוואות ליזמי נדל"ן

בשנים האחרונות החל להתפתח מודל חדש ומעניין של השקעות נדל"ן שמצד אחד מספק ערוץ השקעה אטרקטיבי למשקיעי נדל"ן ולמשקיעים פרטיים קטנים, ומצד שני מספק מקור אשראי אטרקטיבי ליזמי נדל"ן. קבוצות השקעה אלה פועלות במודל הדומה למימון ההמונים.

יזם נדל"ן מצליח נמדד, בין השאר, ביכולת שלו להשיג את המימון הנדרש למיזם מגורמים חיצוניים תוך שימוש במינימום הון עצמי.  ההצלחה של יזם נדל"ן נקבעת על פי עוד שורה של פרמטרים, אך סוגיית המימון היא אחת מסוגיות המפתח להצלחתו של היזם בשוק הנדל"ן המאתגר. אחד מערוצי המימון השכיחים בהיבט זה הוא ערוץ האשראי, או במילים פשוטות, הלוואה ליזמי נדל"ן.

 

הלוואה ליזמי נדל"ן בהתאם לפרופיל הכלכלי של היזם

ככלל, ספקי אשראי אוהבים עסקאות כמה שיותר בטוחות. המגזר העסקי הוא המגזר שזקוק לאשראי, ומציע עסקאות טובות עם ריבית אטרקטיבית לספקי האשראי.

הלוואה ליזמי נדל"ן היא הלוואה עסקית קלאסית הטומנת בחובה רמת סיכון גבוהה למלווה, ומצד שני מהווה מקור אטרקטיבי לרווח פוטנציאלי. בהתאם לכך, בנקים יעדיפו להעניק הלוואה ליזמים  שלהם רקורד אשראי חיובי, ושעבורם קיים דירוג אשראי גבוה יחסית. לא כל היזמים עומדים בקריטריונים הללו, ובמקרים רבים עליהם לפנות לערוץ החוץ בנקאי.

 

מדוע זקוקים יזמי נדל"ן להלוואות?

כאשר מדובר בפרויקטים בענף הנדל"ן, עלות הפרויקטים היא בדרך כלל מעבר להון העצמי  הנזיל של יזמים פעילים, ובנוסף, יזמים מעדיפים לנצל מקורות מימון חיצוניים ולא פנימיים שלהם. בנוסף לכך, יזמים מצליחים מנהלים בדרך כלל מספר פרויקטים במקביל, ונדרשים סכומים משמעותיים לצורך כך.

בראייה עסקית, נכון יותר עבור אותם יזמים להעמיד לטובת הפרויקט אך ורק את ההון העצמי ההכרחי, ואת כל השאר לגייס מגורם חיצוני המאפשר להם לפרוש את ההחזר בהתאם לתחזית ההכנסות מהפרויקט.

 

גיוס הון מקבוצות השקעה פרטיות

בשנים האחרונות החל להתפתח מודל חדש ומעניין של השקעות נדל"ן שמצד אחד מספק ערוץ השקעה אטרקטיבי למשקיעי נדל"ן ולמשקיעים פרטיים קטנים, ומצד שני מספק מקור אשראי אטרקטיבי ליזמי נדל"ן. קבוצות השקעה אלה פועלות במודל הדומה למימון ההמונים.

היזם פונה אל קבוצת משקיעים פרטיים  עם תכנית עסקית לפרויקט נדל"ן שהוא מעוניין לבנות. הקבוצה מפעילה את כל הכלים העומדים לרשותה על מנת לבחון את רמת הסיכון ואת הפוטנציאל של הפרויקט, כמו גם את הרקורד המקצועי של היזם, ולאמוד את רמת הסיכון של ההשקעה בפרויקט של היזם הספציפי.

שלום, איך אפשר לעזור לך?